Működési környezet

A Vasúti Műszaki Bizottság működési környezte egyfelől az Európai Unió vasúti jogszabályrendszere (az 1., a 2., a 3. és a 4. Vasúti Csomag, valamint az Átjárhatósági Műszaki Előírások (ÁME, angol rövidítéssel TSI), valamint az Európai Vasúti Ügynökség tevékenysége, másfelől a hazai jogi környezet, amely megteremtette, hogy az ÁMÉ-k adta keret között nemzeti vasúti műszaki előírások jöhessenek létre.