Tájékoztató előadás a Vasúti Műszaki Előírások bevezetéséről

Jelentős érdeklődés fogadta azt a tájékoztató webináriumot, amelyen a Vasúti Műszaki Bizottság (VMB) tájékoztatást adott arról, hogy Koordinációs albizottságai elkészítették az Országos Vasúti Szabályzat I. kötetének (OVSZ I.) helyébe lépő Vasúti Műszaki Előírások (VME) tervezeteit.

Ezek az OVSZ I-ben szabályozottaknál részletesebben fogalmazzák meg a korszerű vasúti rendszerrel szembeni elvárásokat, követelményeket, úgy, hogy azok harmonizálnak az Európai Uniós szabályozással, ezáltal is biztosítva az átjárhatóságot, valamint az uniós források leghatékonyabb felhasználását.

A VME tervezetek a hazai vasúti szektor valamennyi piaci szegmensét lefedő szervezetek – tervezők, kivitelezők, gyártók, üzemeltetők, megfelelőségértékelő szervezetek, egyetemek, a hatóság és a vasúti érdekképviseleti szervezetek – által 9 albizottságba delegált közel 100 kiváló szakember munkája nyomán születtek meg.

A webináriumon, amelyhez július 4-én és 9-én személyesen és online is lehetett csatlakozni.

Az első előadásban Dr. Kiss Diána, a VMB Elnöke a Vasúti Műszaki Előírások kialakulásáról adott történelmi és jogi tájékoztatást a résztvevőknek. Bemutatta a 2019-2020. közötti notifikációs eljárás folyamatát, ismertette a Bizottság 2021. évi végrehajtási határozatában foglaltakat, amelyben gyakorlatilag az OVSZ I. kivezetését írja elő Magyarországnak, mivel az számos pontban ellentmond a vonatkozó, hatályos átjárhatósági műszaki előírásoknak.

A következő előadásban Dr. Huszka Péter, a VMB Koordinációs Iroda jogi szakértője a vasúti műszaki szabályozás jogszabályi környezetét mutatta be röviden a hallgatóságnak. Kitért a vasúti szabályozás változásában fontos jogszabályokra, majd szemléltette az OVSZ I. és OVSZ II. kötetének kivezetése eredményeként létrejövő új vasúti műszaki szabályozás, és a vasúti műszaki előírások rendszerét. Kiemelte a vasúti műszaki előírások három altípusa közötti különbségeket, azok kötelező és nem kötelező jellegét. SWOT elemzésben ismertette a VME megjelentetése során a jogszabályi, vagy nem jogszabályi megjelentetés előnyeit és hátrányait, és a kétféle kiadományozásban rejlő lehetőségeket.

Az utolsó előadásban Alscher Tamás, a VMB Koordinációs Iroda vezetője ismertette a Vasúti Műszaki Bizottság működését. Bemutatta a működésre vonatkozó előírásokat, a VMB szervezeti felépítését és a Vasúti Műszaki Bizottság által 2023. június 16-án megalapított Albizottságokat. Az Albizottságok bemutatása keretében ismertette annak a több mint 100 szakértőnek a nevét, akik az elmúlt közel fél évben a Vasúti Műszaki Előírás tervezetek előállításában időt és energiát nem kímélve dolgoztak. Röviden tájékoztatta a résztvevőket a VME tervezetek legfontosabb ismérveiről, kiemelve azt, hogy azok miben mutatnak túl az OVSZ I. jelenlegi szabályozásán.

A webinárium befejezéseként Alscher Tamás a hallgatókkal az OVSZ I. kivezetésével kapcsolatos információkat osztott meg. Ezek segítséget nyújtanak a piaci szereplők számára ahhoz, hogy a Vasúti Műszaki Szabályozás változását nyomon tudják követni. Elmondta azt is, hogy a szükséges ismereteket a KTI, mint a VMB Koordinációs szerve, által szervezés alatt lévő tanfolyamokon meg tudják szerezni.

A webinárium után számos jelenlévő jelezte, örül, hogy lehetőséget kapott bepillantani az új vasúti szabályozási rendszerbe, és érdeklődik a tervezett tanfolyam iránt.

Nagyon hasznosnak találtam a webináriumot – mondta el Baranyai Zsolt vasúti szakértő. – Eddig a jogszabályváltozásokon, tájékoztató e-maileken és a VMB honlapján közzétett információkon, tervezeteken keresztül hallhattunk a VMB-ről, ami így inkább részinformációkat jelentett azok számára, akik más módon nem kerültek kapcsolatba valamelyik albizottsággal. Így ez a webinárium tekinthető a VMB első élő bemutatkozásának. Ez egyben kiváló alkalom volt arra, hogy a piaci szereplők szélesebb köre is tudomást szerezzen a VMB működéséről, illetve így szárnyra is kaphat a híre a szakmában. A webinárium előadói és előadásai struktúráltan, átfogóan, mégis lényegre törően mutatták be az alapoktól kezdve a VMB és albizottságai mibenlétét és munkáját, hasznos jogi áttekintéssel és hasznos kiegészítő információkkal fűszerezve – így egy remek összefoglalót kaptunk tőlük. A webinárium megtartása már nagyon időszerű volt, hiszen a vasúti műszaki előírások már szakmai egyeztetés alatt vannak és belátható időn belül bevezetésre is kerülnek.

Természetesen a jövőben is részt vennék ilyen előadáson, praktikus volt, hogy nem egy többórás időtartamú program volt, így a résztvevők, és talán a szervezők is, rugalmasabban tudják összehangolni a munkájukkal a rendezvényen való részvételt, valamint az ezzel járó felkészülési és utómunkálatokat. Akik személyesen jelen tudtak lenni, szerintem alátámasztják, hogy nagyon jó szakmai közönség jött össze, így a VMB jelenlévő tagjai és a közönség között jóhangulatú networkingre is lehetőség nyílt.

A jogszabályváltozások követése megítélésem szerint egy nem jogi szakember számára – a mai jogalkotási tempóban és, mivel az EU-s és hazai jogforrásokat, továbbá az egyéb szabályozók változásait is figyelemmel kell kísérni -, egyáltalán nem könnyű. Emellett, ha sikerül is követni a jogszabályváltozásokat, még ugyanolyan fontos és sok esetben kihívás is eldönteni, hogy a változás mely piaci szereplőket, munkavállalói csoportokat érint, és melyek azok a megfelelési követelmények, amelyeket az adott változásból kell megállapítani és teljesíteni. Az ilyen alkalmak lehetőséget adnak arra, hogy egyrészt tudomást szerezzünk a releváns változásokról, egyúttal egységes értelmezést és követelményrendszert mutassanak be az érintettek számára.

Az eseményen bemutatott tájékoztató prezentációt az alábbi linkre kattintva érhető el.